Welkom zijn:


Kinderen, jongeren, volwassenen, ouders, mensen in relatie, pedagogen en andere grensgangers en teams die hun vraag/ drama/ pijn/ gezond zijn/ ziekte/ verlangen letterllijk en figuurlijk stem willen geven voor menszijn.


in stilte, bewegend, schrijvend, bijkomende, initiatiefnemende, verklankende, musicerende.


Het is geheel niet nodig dat de vraag bij aanvang helder is.


Eenieder kan een nieuwe realiteit -gaan- horen.