de eigen stem toont te veel en te weinig


Mladen Dolar

Mogelijkheden:


Met natuur, kunst, vormen, gebaren en klanken wordt hier gewerkt om in de sfeer van het onbepaalde te blijven, om steeds minder houvast te hanteren, om door het geheel stemgevend en stemontvangend bepaald te worden.


Middels behandeling, begeleiding, opleiding, supervisie, begeleide intervisie, onderzoek,  mensbespreking en stem- en klankwerk. 


En er kunnen rituelen en didactische instrumenten gezamenlijk worden ontwikkeld voor ieders handelingspraktijk.